ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλώ όπως δεχθείτε την εγγραφή μου στο Μητρώο Εθελοντών Νοσηλευτών Μυελού Οστών, αποδεχόμενος-η την εθελοντική συνεισφορά μου, στις δράσεις της Ε.Ν.Ε. για την προσέλκυση και τη λήψη δειγμάτων Μυελού των Οστών σε προγραμματισμένες δράσεις, σε συνεργασία με πιστοποιημένους Συλλόγους και Φορείς.

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται εντός του παρόντος εντύπου επεξεργάζονται νομίμως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΕΝΕ. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας και τα μέσα διαφύλαξης των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη γραμματεία της ΕΝΕ.